چراغهای_ضد_آب 


نمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها چراغهای ضد آب

.چراغ دکوراتیو 4M

اوپال

چراغ دکوراتیو استوانه ای 2*3 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی دو طرفه 540 لومن سایز 180*120*65 پرتاب نور تا 2 متر در بالا و پایین به شکل نیم دایره ای

آپولون

چراغ دکوراتیو 3 وات تخت ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی یک طرفه 300 لومن سایز 148*148*35 پرتاب نور تا 2 متر در یک طرف بصورت خطی

آروانا

چراغ دکوراتیو 6 وات تخت روشنایی ضد آب مصرف outdoor و indoor یک طرفه 600 لومن سایز 200*90*35 پرتاب نور تا 2 متر در یک طرف بصورت خطی

آمیتیس

چراغ دکوراتیو 2*2 وات لاکپشتی ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی دو طرفه 480 لومن سایز 200*160*60 پرتاب نور تا 2 متر در بالا و پایین بصورت نیم دایره ای

آنتیک

چراغ دکوراتیو 12 وات شبکه ای ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی در همه طرف 1200 لومن سایز 245*120*80 پرتاب نور تا 1 متر در طرفین

ایمپریال

چراغ دکوراتیو 3 وات لاکپشتی ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی یک طرفه 270 لومن سایز 150*150*65 پرتاب نور تا 2 متر بصورت نیم دایره ای

پلوتون

چراغ دکوراتیو 14 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی یک طرفه 1680 لومن سایز 200*160*60 پرتاب نور تا 13 متر بصورت خطی

تیتان

چراغ دکوراتیو 2*3 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی دو طرفه 540 لومن نور سایز 160*90*65 پرتاب نور در دو طرف با شکل متوازی الاضلاع

جاسپر

چراغ دکوراتیو 1*2 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی 2 طرفه 240 لومن سایز 150*50*78 پرتاب نور در یک طرف بصورت خطی تا یک متر و در طرف دیگر به شکل نیم دایره تا 2 متر

دانیوس

چراغ دکوراتیو 2*3 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی دو طرفه 540 لومن سایز 150*68*92 پرتاب نور در دو طرف با شکل گرد تا یک متر با کمی فاصله از چراغ

دیون

چراغ دکوراتیو 2 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی یک طرفه 120 لومن سایز 90*90*40 پرتاب نور یک طرفه بصورت خطی تا یک متر

نپتون

چراغ دکوراتیو 6 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی دو طرفه 720 لومن سایز 220*55*130 پرتاب نور دو طرفه با قدرت بسیار بالا تا یک متر