بالاآینه 


نمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها

بالا آینه لیون

دیوارکوب بالاآینه ضد بخار و ضد نم در توان 10 وات 48 سانت
و 14 وات 65 سانت
در سه
رنگ داخلی(سفید زرد و استاندارد)
قابل تعویض با خاموش روشن کردن چراغ

بالا آینه ورسک

دیوار کوب بالاآینه ضد بخار و ضد نم در توان 9 وات 46 سانت
و 13 وات 71 سانت
در
رنگهای سفید و زرد و استاندارد

چراغ بالا آینه لوتزه

چراغ بالا آینه 20 وات سه طرفه و یک طرفه لوتزه در
رنگهای آفتابی ومهتابی