والواشر 


نمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها از نوع خطی

والواشر

والواشر LED در
توانهای:
3 6 9 12 18 24 و 36 شعله با لنز های 45 درجه و 5 درجه برای برد بیشتر تا 15 متر در
رنگهای آفتابی مهتابی آبی قرمز سبز نارنجی بنفش ساخت سفارشی بدون تغییر قیمت