چراغ-توپله-ای 


نمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها

چراغ توپله ای بایکال

چراغ توپله ای آرارات


قابلیت برخورداری از لامپ با سرپیچ معمولی در ابعاد 125*225 و عمق 80 میلی متر

چراغ توپله ای آلپ

در ابعاد و
توانهای:
1 وات سایز 65*65 و 2 وات سایز 105*41 و 3 وات سایز 55*165 و عمق 55 میلی متردر
رنگهای افتابی و مهتابی

چراغ توپله ای الوند

3وات در
رنگهای آفتابی و مهتابی با زاویه تابش مستقیم و فریم برش 90*40 و عمق 20 میلی متر

چراغ توپله ای سبلان

5وات در
رنگهای آفتابی و مهتابی با زاویه تابش 45 درجه با نور پخش در فریم برش 65*65 و عمق 45 میلی متر