چراغ-روکار-SMD 


نمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها از نوع SMD چراغهای روکار

چراغ روکار کابرو

چراغ مربع در
توانهای:
22وات و ابعاد17*17 و توان 42 وات با قطر 22*22 دارای دو ترانس جداگانه برای روشن شدن در
رنگهای آفتابی و مهتابی و
رنگ استاندارد

چراغ روکار کازبک

چراغ گرد در
توانهای:
22وات و قطر 17 و توان 42 وات با قطر 22 دارای دو ترانس جداگانه برای روشن شدن در
رنگهای آفتابی و مهتابی و
رنگ استاندارد

چراغ روکار کریوان

گرد 9 وات موجود در
رنگهای آفتابی و مهتابی
قابلیت روشن نمودن سقف دور چراغ

روبی MBSFRD

چراغ سقفی روکار SMD گرد مدل روبی
مناسب برای ارتفاع 3 تا 6 متر (بسته به قطر و تعداد چراغ ها ) در
رنگهای آفتابی مهتابی و استاندارد موجود در توان های 8وات قطر 10سانت
12 وات قطر 15سانت
22 وات قطر 19 سانت
36 وات قطر 40 سانت
و 54وات قطر 60 سانت

ماین MBSFSQ

چراغ سقفی روکار SMD مربع مدل ماین
مناسب برای ارتفاع 3 تا 6 متر (بسته به قطر و تعداد چراغ ها ) در
رنگهای آفتابی مهتابی و استاندارد موجود در
توانهای:
8وات( 10*10) 15 وات (14*14) 22وات(19*19) 24 وات (30*30) 36 وات(40*40 و 30*60) 54 وات(60*60 و 30*120)