چراغ-ریلی-فروشگاهی 


نمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها

.چراغ خطی توکار و روکار برند 4M

اطلس

چراغ ریلی فروشگاهی در
توانهای:
20 وات 30 وات 40 وات 50 وات در
رنگهای افتابی مهتابی (بدنه سفید ) و
رنگ استاندارد (بدنه سیاه) ویژگی مهم اینکه در همه ی
توانها اندازه بدنه یکسان میباشد.

بسلر

چراغ ریلی ثابت در
توانهای:
9 وات ( تک شعله ) و 18 وات ( دو شعله ) با پایه ثابت
قابل نصب ثابت بر روی دیوار و سقف در
رنگ های آفتابی و مهتابی

چراغ ریلی روتانو

7وات.بدنه مشکی .
رنگ نور آفتابی

طوس

چراغ ریلی فروشگاهی در
توانهای:
3 وات 6 وات 9 وات 16 وات 30 وات که در
رنگهای آفتابی مهتابی موجود میباشد و ویژگی مهم اینکه در هر توانی ابعاد متفاوت میباشد.

لینارد

چراغ ریلی ثابت در
توانهای:
5 وات ( تک شعله ) و 10 وات ( دو شعله ) با پایه ثابت
قابل نصب ثابت بر روی دیوار و سقف در
رنگ های آفتابی و مهتابی