چراغ-دکوراتیو 


نمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها چراغهای ضد آب

.چراغ دکوراتیو 4M

آپولون

چراغ دکوراتیو 3 وات تخت ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی یک طرفه 300 لومن سایز 148*148*35 پرتاب نور تا 2 متر در یک طرف بصورت خطی

آروانا

چراغ دکوراتیو 6 وات تخت روشنایی ضد آب مصرف outdoor و indoor یک طرفه 600 لومن سایز 200*90*35 پرتاب نور تا 2 متر در یک طرف بصورت خطی

آمیتیس

چراغ دکوراتیو 2*2 وات لاکپشتی ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی دو طرفه 480 لومن سایز 200*160*60 پرتاب نور تا 2 متر در بالا و پایین بصورت نیم دایره ای

آنتیک

چراغ دکوراتیو 12 وات شبکه ای ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی در همه طرف 1200 لومن سایز 245*120*80 پرتاب نور تا 1 متر در طرفین

اطلس

اوپال

چراغ دکوراتیو استوانه ای 2*3 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی دو طرفه 540 لومن سایز 180*120*65 پرتاب نور تا 2 متر در بالا و پایین به شکل نیم دایره ای

ایمپریال

چراغ دکوراتیو 3 وات لاکپشتی ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی یک طرفه 270 لومن سایز 150*150*65 پرتاب نور تا 2 متر بصورت نیم دایره ای

برلیان

چراغ دکوراتیو برلیان در توان 6 وات 10 وات و 15 وات با نور استاندارد مصرف indoor روشنایی دو طرفه پرتاب نور نیم متر

پاندورا

چراغ دکوراتیو 5 وات مصرف indoor روشنایی در همه جهات 350 لومن سایز 230*135*50 پرتاب نور نیم متر

پلازا

4وات پرتاب نور 4 طرفه با پرتاب نور 2متری

پلوتون

چراغ دکوراتیو 14 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی یک طرفه 1680 لومن سایز 200*160*60 پرتاب نور تا 13 متر بصورت خطی

پیانو

چراغ دکوراتیودر توان 3 وات و 6 وات مصرف indoor روشنایی 2 طرفه
قابل تنظیم در دو جهت بالا و پایین پرتاب نور نیم متر

تیتان

چراغ دکوراتیو 2*3 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی دو طرفه 540 لومن نور سایز 160*90*65 پرتاب نور در دو طرف با شکل متوازی الاضلاع

جاسپر

چراغ دکوراتیو 1*2 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی 2 طرفه 240 لومن سایز 150*50*78 پرتاب نور در یک طرف بصورت خطی تا یک متر و در طرف دیگر به شکل نیم دایره تا 2 متر

چراغ دکوراتیو آریل

5وات یکطرفه و 10وات دوطرفه
قابل استفاده بعنوان بالا آینه و دیوارکوب

چراغ دکوراتیو آمتیرین

4وات 4 طرفه با پرتاب نور 2 متری

چراغ دکوراتیو افروز

دو طرفه در
توانهای:
6 وات(طول 15 سانت
) و 12 وات (طول 27 سانت
) و 18 وات( طول 40 سانت
) و 24 وات (طول 50 سانت
)

چراغ دکوراتیو اوبرون

5وات یکطرفه و 10وات دوطرفه
قابل استفاده بعنوان بالا آینه و دیوارکوب و پرتاب نور 3 متری

چراغ دکوراتیو پلازا

4وات 4 طرفه با پرتاب نور یک متری

چراغ دکوراتیو مارس

7وات در شکل دایره
قابلیت استفاده به عنوان دیوارکوب و نصب بر روی سرلوله 6 بعنوان چراغ چمنی

چراغ دکوراتیو متیس

7وات در شکل مربع
قابلیت استفاده به عنوان دیوارکوب و نصب بر روی سرلوله 6 بعنوان چراغ چمنی

دانیوس

چراغ دکوراتیو 2*3 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی دو طرفه 540 لومن سایز 150*68*92 پرتاب نور در دو طرف با شکل گرد تا یک متر با کمی فاصله از چراغ

دوبلین

چراغ دکوراتیو در توان 3 وات مصرف indoor روشنایی در همه طرف با پرتاب نور نیم متر

دیون

چراغ دکوراتیو 2 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی یک طرفه 120 لومن سایز 90*90*40 پرتاب نور یک طرفه بصورت خطی تا یک متر

ژوپیتر

چراغ دکوراتیو 2*3 وات مصرف indoor روشنایی 2 طرفه
قابل تنظیم در بالا و پایین پرتاب نور یک متر در بدنه مشکی و سفید

طوس

نپتون

چراغ دکوراتیو 6 وات ضد آب مصرف outdoor و indoor روشنایی دو طرفه 720 لومن سایز 220*55*130 پرتاب نور دو طرفه با قدرت بسیار بالا تا یک متر

نویا

چراغ دکوراتیو درتوان 6 وات مصرف indoor روشنایی یه طرفه و
قابل تنظیم پرتاب نور دو متر