چراغ-کارگاهی-SMD 


نمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها از نوع SMD

.چراغ خطی توکار و روکار برند 4M

آتریس

چراغ کارگاهی صنعتی موجود در توان 200 وات با پرتاب نور 20متر و پوشش مساحت از 25 تا 50 متر مربع

فونیکس

چراغ کارگاهی صنعتی موجود در توان100 وات 150 وات و 200 وات با پرتاب نور 20متر و پوشش مساحت از 25 تا 50 متر مربع

فونیکس

موجود در
توانهای:
  100 وات 150 وات و 200 وات و تولید در
رنگ استاندارد

لینوکس

چراغ نیمه صنعتی موجود در توان 100وات برای سالن های فروشگاهی تا ارتفاع 7 متر موجود در
رنگهای آفتابی مهتابی و استاندارد

مانل

36 وات در
رنگهای آفتابی و مهتابی با سرپیچ معمولی