چراغ-پرژکتور-SMD 


نمایش پنجره ای نمایش سطری نمایش همه

: فیلتر ها از نوع SMD

.چراغ پرژکتور 4M

اسلیم

چراغ پرژکتور SMD در
توانهای:
30وات 50وات 100 وات و 200 وات در
رنگهای آفتابی و مهتابی موجود میباشد.برد مفید پرتاب نور از 10 تا 30 متر بستگی به توان پرژکتور.مدت زمان استفاده در شبانه روز 18 ساعت میباشد.

امگا

چراغ پرژکتور SMD در
توانهای:
15 وات 30وات 60وات در
رنگهای آفتابی و مهتابی و در توان 100 وات
رنگ استاندارد نیز موجود میباشد. برد مفید پرتاب نور از 5 تا 25 متر بستگی به توان پرژکتور.مدت زمان استفاده در شبانه روز 7 ساعت میباشد.

پرژکتور تتا

موجود در
توانهای:
3 وات و 7 وات در
رنگهای آفتابی و مهتابی و انبه ای

تتا

چراغ پرژکتور 3 پاور ذره بینی با IP65 در
رنگهای آفتابی مهتابی سبز قرمز بنفش آبی نارنجی با پرتاب نور 5 متر مخصوص نمای ساختمانی و فضای سبز

جت لاین

موجود در
توانهای:
10 وات و
رنگهای آفتابی مهتابی یخی قرمز سبز آبی

دلتا

چراغ پرژکتور 5 وات لنزدار با IP65 در
رنگهای آفتابی و مهتابی با پرتاب نور 5 متر و مخصوص نمای ساختمان و فضای سبز

دلفی

چراغ پرژکتور 5 وات با IP65 در
رنگهای آفتابی و مهتابی نارنجی آبی و پرتقالی با پرتاب نور 5 متر و مخصوص نمای ساختمان و فضای سبز

گاما

چراغ پرژکتور SMD در
توانهای:
10 وات 30وات 70وات 100 وات و 200 وات در
رنگهای آفتابی و مهتابی موجود میباشد. برد مفید پرتاب نور از10 تا 50 متر بستگی به توان پرژکتور.مدت زمان استفاده در شبانه روز 24 ساعته میباشد.